Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-172-2022: forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone

Erstatter: J-152-2021

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.09.2022

Forskrift om endring i forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. september 2022 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6 og forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til eller annen bruk av norsk havn § 8 bokstav f

  I

  I forskrift 19. juli 2005 nr. 1834 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone gjøres følgende endringer:

  § 1 nr. 1 tredje ledd skal lyde:

  Utenlandske fartøy som har fisket makrell, kan til og med 31. desember 2022 benytte det midlertidige kontrollpunktet:

              INDIA               N 64° 10'          E 000° 00'

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  -------------

  Forskrift om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske i Norges økonomiske sone

  Fiskeridirektoratet har den 19. juli 2005 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone §§ 4 og 6 og forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 8 bokstav f, fastsatt følgende forskrift:

  § 1 Melding om fremstilling for kontroll

  1. Utenlandske fartøy skal ved avslutning av fiske i Norges økonomiske sone nord for 62° N melde seg for kontroll ved ett av følgende kontrollpunkter:

  ALFA               N 70° 35'          E 31° 40'          NE         av Vardø
  BRAVO           N 71° 20'          E 24° 00'          N           av Fruholmen
  CHARLIE        N 70° 35'         E 19° 00'          NW       av Torsvåg
  DELTA             N 69° 35'          E 16° 10'          N          av Andenes
  EKKO              N 67° 50'          E 12° 00'         W          av Lofotodden
  FOXTROT       N 62° 00'         E 04° 30'          W          av Måløy
  GOLF              N 73° 30'          E 18° 00'         S            av Bjørnøya

  Utenlandske fartøy som har fisket norsk vårgytende sild og makrell i området nord for 62° N og utenfor 100 nautiske mil fra grunnlinjene, kan i perioden fra 1. august til 28. februar benytte det midlertidige kontrollpunktet:

              HOTEL             N 68° 00'          E 04° 00'          W         av Lofoten

  Utenlandske fartøy som har fisket makrell, kan til og med 31. desember 2022 benytte det midlertidige kontrollpunktet:

              INDIA               N 64° 10'          E 000° 00'

  Fartøyet skal melde seg ved det kontrollpunktet som ligger nærmest i forhold til der fisket planlegges avsluttet og skal ved ankomst kontrollpunktet ta kontakt med Kystvakten.

  Dersom fartøyet endrer eller annullerer melding om fremstilling for kontroll, må det likevel møte for kontroll slik som oppgitt i den opprinnelige meldingen, med mindre annet er avtalt med Kystvakten. Fartøy som har sendt melding om avslutning av fisket, skal sende ny melding om fiskestart før fisket kan gjenopptas. I forhold til slik melding gjelder ikke de tidsfrister som fremgår av forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone § 8 bokstav a.

  Fartøy som skal lande fangst i norsk havn etter å ha fisket i Norges økonomiske sone, skal i stedet for kontrollpunkt oppgi landingssted i melding om fremstilling for kontroll.

  Meldingen skal sendes Fiskeridirektoratet senest 12 timer før ankomst kontrollpunktet eller landingsstedet. For fartøy i pelagisk fiske som oppbevarer fisk om bord på RSW-tanker eller annen måte for fersk levering, er tilsvarende tidsfrist 4 timer.

  2. Utenlandske fartøy som er lisensiert for fiske etter makrell i Norges økonomiske sone sør for 62° N, skal ved avslutning av fiske melde seg for kontroll i ett av følgende kontrollområder:

  a.         Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 61° 00'      E  02° 00'
  2. N 60° 30'      E  02° 02'
  3. N 60° 30'      E  03° 00'
  4. N 61° 00'      E  03° 00'

  b.         Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 59° 00'      E  02° 00'
  2. N 58° 30'      E  02° 00'
  3. N 58° 30'      E  03° 00'
  4. N 59° 00'      E  03° 00'

  c.         Et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. N 58° 00'      E 07° 00'
  2. N 57° 15'      E 07° 00'
  3. N 57° 35'      E 08° 00'
  4. N 58° 00'      E 08° 00'

  Fartøyet skal senest 1 time før ankomst til oppgitt posisjon på grensen til kontrollområdet ta kontakt med Kystvakten på feltet. Oppnås ikke direkte kontakt med Kystvakten på VHF - MF/HF, skal Kystvakten anropes via Kystradiostasjon.

  Fartøy som skal lande fangst i norsk havn etter å ha fisket i Norges økonomiske sone, skal i stedet for kontrollpunkt oppgi landingssted i melding om fremstilling for kontroll.

  Meldingen skal sendes Fiskeridirektoratet senest 4 timer før ankomst kontrollpunktet eller landingsstedet.

  Er fartøyet i fiske i ett av områdene sendes melding fra denne posisjonen.

  I den perioden det er åpnet for makrellfiske for utenlandske fartøy i Norges økonomiske sone, skal også utenlandske fartøy lisensiert for fiske etter sild sør for 62° N melde seg for kontroll som beskrevet i denne bestemmelsen.

  § 2 Meldingens innhold

  Meldingen som nevnt i § 1 skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Innhold:

  Meldingstype

  TM

  P

  CON, Melding om fremstilling for kontroll

  Meldingsnummer

  RN

  P1

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Posisjon lengde på meldingstidspunktet (NDDMM)

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Posisjon bredde på meldingstidspunktet (E/WDDMM)

  Kontrollpunkt/

  kontrollområde/havn

  CP

  P

  Angivelse av kontrollpunkt, kontrollområde eller landingshavn

  Posisjon lengde

  LN

  P2

  Posisjon lengde på grensen til kontrollområdet eller landingsstedet (NDDMM)

  Posisjon bredde

  LI

  P2

  Posisjon bredde på grensen til kontrollområdet eller landingsstedet (E/WDDMM)

  Dato

  PD

  P

  Dato for ankomst kontrollpunktet/

  kontrollområdet/landingsstedet i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for ankomst kontrollpunktet/ kontrollområdet/ landingsstedet i UTC (TTMM)

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  1 Påkrevd ved elektroniske meldinger
  2  Påkrevd ved fremstilling for kontroll i områdene som nevnt i § 1 nr. 2

  § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 11. oktober 1993 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som driver fiske og fangst i Norges økonomiske sone nord for 62° N og forskrift av 19. juli 1995 om fremstilling for kontroll for utenlandske fartøy som er lisensiert for fiske etter makrell i Norges økonomiske sone.

  ---------------------

  HØ/EW

  VEDLEGG 1

  EKSEMPEL PÅ MELDING DERSOM FARTØYET IKKE BENYTTER ELEKTRONISK RAPPORTERING

  EKSEMPEL 1: Kontrollområder sør for 62° N

  TM       = CON
  RC       = OWAA
  NA       = KONTIKI
  XR       = S458
  LA        = N6132
  LO        = E00415
  CP       = 2 (eller landingssted, eks. EGERSUND)
  LI         = N5832
  LN        = E00210
  PD       = 20050821
  PT        = 1830
  DA       = 20050821
  TI         = 1430

  EKSEMPEL 2: Kontrollpunkt nord for 62° N

  TM       = CON
  RC       = OWAA
  NA       = KONTIKI
  XR       = S458
  LA        = N7100
  LO        = E02510
  CP       = BRAVO (eller landingssted, eks BÅTSFJORD)
  PD       = 20050522
  PT        = 2230
  DA       = 20050522
  TI         = 1030