J-172-1989: Forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske i Finnmark fylke.

Gyldig fra: 03.10.1989

Forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske i Finnmark fylke.

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1984 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Lysforbud.

  Det er forbudt å bruke lys ved fiske med unntak av fiske med krokredskaper etter akkar.

  § 2. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter om forbud mot bruk av lys ved fiske i Nord-Norge av 18. september 1984.

  TH/MN

  Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

  Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

  Gå til undersøkelsen