J-169-2017: forskrift om bruk av lys ved notfiske i Møre og Romsdal fylke

Erstatter: J-44-1998

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 27.09.2017

orskrift om endring av forskrift om bruk av lys ved notfiske i Møre og Romsdal fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridiorektoratet 27. september med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser § 32.

   I

  I forskrift av 4. oktober 1989 om bruk av lys ved notfiske i Møre og Romsdal fylke gjøres følgende endring:

  § 1 første ledd (endret) skal lyde:

  § 1 Notfiske

  Det er forbudt i tidsrommet fra og med 1. februar til og med 31. mars å bruke lys ved notfiske, med unntak av notfiske etter brisling.

  II

   Forskriften trer i kraft straks.

   Forskriften lyder etter dette:

  -----------------

   Forskrift om bruk av lys ved notfiske i Møre og Romsdal fylke.

   Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

   § 1 Notfiske

  Det er forbudt i tidsrommet fra og med 1. februar til og med 31. mars å bruke lys ved notfiske, med unntak av notfiske etter brisling.

  Uten hensyn til første ledd er det likevel forbudt å bruke lys ved notfiske etter brisling i følgende områder:

  a) Aure:
  På Svineviken innenfor en linje fra Korsnesskjæret, Grisvågøyen over Furuøy og Kalvøy til Alfaskjær på Skarsøy.
     b) Vinjefjorden:
  Innenfor en linje fra Bærdalsnes til Flua.
     c) Valsøyfjorden:
  Innenfor en linje fra Oddan til Valsøy og fra Helgeneset til Otnes.
     d) Skålvikfjorden:
  Innenfor en linje fra Korsneshammaren til Kornesflua i Halsa kommune.
     e) Åsskardsfjorden:
  Innenfor en linje tvers over fjorden fra Åsskardholmen.
     f) Hamnesfjorden:
  Innenfor høyspentkraftlinjen over fjorden (Baklia - Hakstad).
     g) Lauvøyfjorden:
  Området vestenfor en linje fra Mekvikholmen til Tøvikholmen lykt, derfra over Mamnsholmen til østre odden på Strømsholmen,og området østenfor en linje fra Tøvikholmen lykt over Hjertvikholmen til Store Lauvøy.
     h) Solnørviken:
  Innenfor en rettvisende linje øst-vest som tangerer ytterste neset på Langskipøy.
     i) Ørskogviken:
  Innenfor en rettvisende linje 328 fra ytterste odden på Gausnes til vestligste strandområde på Abelset.
     j) Stordalsviken:
  Innenfor en rettvisende linje 51 fra lykten på Stordalsholmen til Seljeneset.
     k) Ulsteinsvikområdene:
        A. Haddalsviken:
  Innenfor en linje fra nordodden på Furuøy til Dragsund bro.
        B. Botnaviken:
  Innenfor en linje fra Dimnes sørpunkt til Kværnen.
        C. Lyngnesviken:
  Innenfor en linje fra Hatle verksted til nordvestodden på Lyngsnes.
     l) Hjørundfjorden:
  Innenfor en linje fra Sæbø til Leiknes.
     m) Ørstadfjorden:
  Innenfor en linje fra Digerneset til Ravlebakken.
     n) Austefjorden:
  Innenfor en linje fra Skorneset til Årsetstokken.
     o) Kilsfjorden:
  Innenfor en linje fra Åshammeren til
     p) Dalsfjorden:
  Innenfor en linje fra Eidsetosen til Jotteneset.
     q) Syvdefjorden:
  Innenfor en linje fra Eidså til lykten på nordsiden av fjorden.
     r) Vannylvsfjorden:
  Innenfor en linje fra Revjehorn til Sandviksneset.
     s) Geirangerfjorden:
  Innenfor en linje fra lykten på MøII rettvisende 210 til sørsiden av fjorden.
     t) Tafjorden:
  Innenfor en linje fra Seines til Muldal.
     u) Samfjorden:
  Innenfor en linje fra Boltholmen rettvisende vest til utsiden av fjorden.
     v) Sykkylvsfjorden:
  Innenfor en linje fra vestre punkt på Aursneset til nordre punkt på Davneset.

   § 2 Ikrafttreden

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 27. september 1985 om forbud mot å nytte lys ved notfiske i Møre og Romsdal fylke.

   TH/EW