J-169-1989: Forskrift om regulering av skreifisket på innlandssiden av Vestfjorden under Lofotfiske, Nordland fylke

Gyldig fra: 03.10.1989

Forskrift om regulering av skreifisket på innlandssiden av Vestfjorden under Lofotfiske, Nordland fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Trekking av fiskeredskaper.

  Under skreifisket i Vestfjorden sørøst for grenselinjen for Lofoten oppsynsdistrikt, og på strekningen fra Måløyskarholmen fyr til Øksnesodden lykt, Steigen kommune, er det forbudt å trekke fiskeredskaper tidligere enn 1 - en - time etter det morgensignal (utrorsignal) som til enhver tid gjelder for Lofoten oppsynsområde.

  På strekningen fra Øksnesodden lykt til Tysnes, Hamarøy kommune, er det forbudt å trekke redskaper tidligere enn 1/2 - en halv - time etter nevnte morgensignal.

  § 2. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder i den tid Lofotoppsynet er i virksomhet. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 6. februar 1969 om regulering av skreifisket på innlandssiden av Vestfjorden under Lofotfisket.

  TH/MN