Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-168-2012: Forskrift om forbud mot høsting av flatøsters i deler av Sørlandsleia i Arendal kommune

Gyldig fra: 03.10.2012

Forskrift om forbud mot høsting av flatøsters i deler av Sørlandsleia i Arendal kommune

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 2. oktober 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 22:

  § 1 Forbud mot høsting

  Det er forbudt å høste flatøsters (Ostrea edulis L) i den delen av Sørlandsleia som ligger mellom Løvøybrua (N 58° 31,562’ Ø 08° 54,186’), Fantoddsundbrua (N58° 33,203 Ø 08° 58,059’), og Strømsundbrua (N 58° 33,029’ Ø 08° 58,433’).

  § 2 Straff og inndragning

  Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 61, jf. § 64. Inndragning kan skje i henhold til lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 65.

  § 3 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks.

   MKB/EW