J-165-1989: Forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske i Nordland fylke

Gyldig fra: 03.10.1989

Forskrift om forbud mot bruk av lys ved fiske i Nordland fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Lysforbud.

  Det er forbudt å bruke lys ved fiske med unntak av fiske med:

  a) Krokredskaper etter akkar
  b) Juksa og snik i området mellom 65° N og 67° 10' N.

  § 2. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  TH/MN