Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-160-1999: Delegering av Fiskeridepartementets myndighet etter forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 nr. 1 og forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 1.

Gyldig fra: 01.09.1999

Delegering av Fiskeridepartementets myndighet etter forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 nr. 1 og forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 1.

Innholdsfortegnelse:

    Fiskeridepartementet har den 1. september 1999 med hjemmel i forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 nr.1 og forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 1 bestemt:

    Fiskeridepartementets myndighet til å fastsette forbud mot å drive fiske i nærmere bestemte områder for å beskytte oppveksten av ungfisk og sikre rekruttering til bestandene etter forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsone ved Svalbard § 3 nr. 1 og forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 nr. 1, delegeres til Fiskeridirektoratet.

    Fiskeridepartementet vedtak av 17. juli 1997 om delvis delegering av Fiskeridepartementets myndighet, oppheves.