J-160-1989: Forskrift om forbud mot bruk av reketrål i Nord-Trøndelag fylke

Gyldig fra: 11.10.1989

Forskrift om forbud mot bruk av reketrål i Nord-Trøndelag fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i
  lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Tids- og områdebegrensende forbud mot bruk av reketrål. Det er forbudt å bruke reketrål i følgende områder og tidsrom i nedenfor nevnte kommuner:

  a) Nærøy:

  A.     Eiterfjorden, sjøkart nr. 48, innenfor en rett linje fra høyeste punkt på Digermulen til Tømmerviken. Forbudet gjelder hele året.

  B.     Sørsalten, sjøkart nr. 48, innenfor broforbindelsene mellom Otterøy og fastlandet. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. september - 31. mars.

  C.     Arnøyfjorden, sjøkart nr. 48, innenfor en rett linje fra varden på Hestøya i sørlig retning til jernsøylen i Gildvangbukta. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. januar -
  30. september.

  b) Namsos og Fosnes:
  Lauvøyfjorden, sjøkart nr. 47, nord for en linje rettvisende vest fra Elvalandet til Lyngholmen og derfra til Holvikneset, og sør for en rett linje fra Skjærvika til Vedøy. Forbudet gjelder i tidsrommet 1. januar - 31. mars.

  § 2. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 10. februar 1987 om forbud mot bruk av reketrål i Nord-Trøndelag fylke.

  TH/EW