J-158-1989: Forskrift om forbud mot sportsfiske på søn- og helligdager under vinterfisket i Fosnes, Namsos og Namdalseid, Nord-Trøndelag

Gyldig fra: 11.10.1989

Forskrift om forbud mot sportsfiske på søn- og helligdager under vinterfisket i Fosnes, Namsos og Namdalseid, Nord-Trøndelag

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 13 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Helgedagsfredning i oppsynstiden.

  I de områder i Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner, hvor det er etablert utvalgsordning etter kap. VII i lov om saltvannsfiske, er det på søn- og helligdager forbudt å drive sprotsfiske i den tid fiskerioppsynet er satt. Forbudet gjelder ikke fiske med håndredskaper.

  § 2. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 16. januar 1986 om forbud mot sportsfiske på søn- og helligdager under vinterfisket i
  Fosnes, Namsos og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag fylke.

  TH/MN