J-155-1989: Forskrift om fiske med snurrevad innenfor 4-mils grensen i Møre og Romsdal fylke

Gyldig fra: 03.10.1989

Forskrift om fiske med snurrevad innenfor 4-mils grensen i Møre og Romsdal fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 21 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Fiske med snurrevad nær utsatt garn.

  Forbudet i saltvannsfiskelovens § 21, første ledd, mot fiske med snurrevad nærmere enn 1 nautisk mil fra utsatt garn, line eller merker for slike redskaper eller fartøy som driver slikt fiske, får ikke anvendelse i Møre og Romsdal fylke, innenfor 4-mils grensen i tidsrommet 1. februar - 15. mai.

  § 2. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 8. mai 1985 om fiske med snurrevad i Møre og Romsdal fylke innenfor 4-mils grensen.

  TH/MN