J-152-1989: Forskrift om forbud mot bruk av lyster og ålesaks med kunstig lys ved fangst av saltvannsfisk og skalldyr på kyststrekningen f.o.m. Vest-Agder til grensen mot Sverige

Gyldig fra: 03.10.1989

Forskrift om forbud mot bruk av lyster og ålesaks med kunstig lys ved fangst av saltvannsfisk og skalldyr på kyststrekningen f.o.m. Vest-Agder til grensen mot Sverige

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

  § 1. Lyster og ålesaks.

  Det er forbudt på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige å bruke lyster og ålesaks (ålejern) med kunstig lys ved fangst av fisk.

  § 2. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets bestemmelse av 3. november 1965 om forbud mot lystring med kunstig lys.

  TH/TBR