Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-151-1998: Forskrift om forbud mot sportsfiske i sjøen på søn- og helligdager i Lofoten oppsynsområde, Nordland fylke

Gyldig fra: 26.08.1998

Forskrift om endring av forskrift om forbud mot sportsfiske i sjøen på søn- og helligdager i Lofoten oppsynsområde, Nordland fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 26. august 1998 med hjemmel i § 13 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  I

  I forskrift av 4. oktober 1989 om forbud mot sportsfiske i sjøen på søn- og helligdager i Lofoten oppsynsområde, Nordland fylke, gjøres følgende endringer:

  § 1 første ledd annet punktum (nytt) skal lyde:

  Forbudet er ikke til hinder for at det kan fiskes med stang og håndsnøre fra og med skjærtorsdag til og med 1. påskedag.

  II

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om forbud mot sportsfiske i sjøen på søn- og helligdager i Lofoten oppsynsområde, Nordland fylke

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 13 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 bestemt:

  § 1 Sportsfiske

  Det er forbudt på søn- og helligdager å drive sportsfiske i Lofoten oppsynsområde i den tid Lofotoppsynet er satt. Forbudet er ikke til hinder for at det kan fiskes med stang og håndsnøre fra og med skjærtorsdag til og med 1. påskedag.

  § 2 Ikrafttreden

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 6. november 1974 om forbud mot sportsfiske i sjøen på søn- og helligdager i Lofoten oppsynsområde.