J-151-1989: Forskrift om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Hordaland

Gyldig fra: 03.10.1989

Forskrift om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Hordaland

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., bestemt:

  § 1. Lysforbud ved notfiske etter fisk.

  Det er forbudt i tidsrommet fra og med 1. februar til og med 31.mars å bruke lys ved notfiske etter fisk, unntatt sild og brisling, i følgende områder:

  a) Fauskangerpollen, Askøy kommune, sjøkart nr. 23, sønnenfor (innenfor) Fauskangerstraumens jernstake (60°31,6’ N og 5°02,3’ Ø).

  b) Kjerrgardsosen, Askøy kommune, sjøkart nr. 23, østenfor (innenfor) Risøy og Langøy, i sør nordenfor (innenfor) Langøysunds jernstake (60°28,3’ N og 5°04,5’ Ø).

  c) Geitanger - Kolltveitosen, Fjell kommune, sjøkart nr. 21, sønnenfor en linje fra odden ved Ormevik (60°23,3’ N og 5°03,4’ i rettvisende retning 54° over Geitanger til Brattholmen lykt (60°24,3’ N og 5°06,1' ) og herfra i rettvisende retning 136° til nordpynten av Lille Sotra (60°23,9’ N og 5°06,9’ ). I sør begrenses området av luftspennet mellom Store Sotra og Bildøen og strømmen mellom Bildøen og Lille Sotra.

  d) Flakkavågen, Tysnes kommune, sjøkart nr. 20, innenfor Trongsund bro og en rett linje fra Digraneset (59°54,83’ N og 5°37,2’ ) rettvisende vest til Skorpo.

  e) Ålfjorden, Sveio kommune, sjøkart nr. 19, innenfor en rett linje fra Buvikneset (59°31,7 N og 5°30,8 Ø) rettvisende øst til ?rhamarneset.

  f) Trøytarosen, Bømlo kommune, sjøkart nr. 19, østenfor en rett linje fra nordvestpynten av Vordnes (59°44,5’ N og 5°12,3' Ø) i rettvisende retning 44° over Vordnesholmen lykt til sørpynt av Lamholmen (59°44,7’ N og 5°12,8’ Ø).

  g) Håvikosen, Bømlo kommune, sjøkart nr. 19, nordenfor (innenfor) en rett linje fra Tungenes (59°43,53’ N og 5°19,33’ ) i rettvisende retning 90° over jernsøylen utenfor Tungenes til odden på østsiden av fjorden (59°43,53’ N og 5°19,75’ Ø).

  § 2. Lysforbud ved notfiske.

  Det er forbudt å bruke lys ved notfiske i Masfjorden, Masfjorden kommune, sjøkart nr. 24, innenfor et område avgrenset av en linje fra Masfjordnes til Duesund og derfra videre innover fjorden avgrenset av en linje fra Lauvik til Sjeggedal.

  § 3. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer ikraft straks.

  TH/TBR