Skjul søk

J-150-2016: Forskrift om fiske etter makrell innenfor fjordlinjene

Erstatter: J-139-2016

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.08.2016

Forskrift om endring av forskrift om fiske etter makrell innenfor fjordlinjene

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 5. august 2016 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f.

   I

   I forskrift 1. juli 2015 om fiske etter makrell innenfor fjordlinjene, gjøres følgende endring:

   § 1 første ledd skal lyde:

   Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det til og med 1. september 2016 tillatt å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Nordland og Finnmark fylke uavhengig av fartøyets lengde.

   II

   Forskriften trer i kraft straks

   ---------------------------

   Forskriften lyder etter dette:

   Forskrift om fiske etter makrell innenfor fjordlinjene

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 1. juli 2015 med hjemmel i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f.

  § 1

  Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f, er det frem til og med 1. september 2016 tillatt å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Nordland og Finnmark fylke uavhengig av fartøyets lengde.

  Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell etter første ledd før 1. september 2016 dersom det blir nødvendig som følge av bifangst av andre arter.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks.

  KK/EW

  Publisert: 08.08.2016