J-149-1988: Forskrifter om forbud mot bruk av lys ved fiske i Troms fylke

Gyldig fra: 02.06.1988

Forskrifter om forbud mot bruk av lys ved fiske i Troms fylke

Innholdsfortegnelse:

  I medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. har Fiskeridepartementet den 3.11.1988 bestemt:

  § 1. Lysforbud.

  Det er forbudt å bruke lys ved fiske med unntak av fiske med krokredskaper etter akkar.

  § 2. Ikrafttreden.

  Disse forskrifter trer i kraft straks.

  TH/EW