J-148-1988: Forskrifter om regulering (nattefredning) av fjordfisket i Kåfjord kommune, Troms fylke

Gyldig fra: 02.06.1988

Forskrifter om regulering (nattefredning) av fjordfisket i Kåfjord kommune, Troms fylke

Innholdsfortegnelse:

  I medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. har Fiskeridepartementet den 03.11.1988 bestemt:

  § 1. Nattfredning.

  Trekking av faststående redskaper er forbudt om natten fra kl 1900 til kl 0600 i tidsrommet 1. februar - 30. april i Kåfjorden, Kåfjord kommune, sjøkart nr. 90, innenfor en linje fra
  Mandalsklubben til Storsteinnes.

  § 2. Ikrafttreden.

  Disse forskrifter trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 11. februar 1987.

  TH/EW