J-147-1989: Forskrift om forbud mot bruk av faststående- og drivende redskaper i Hordaland fylke

Gyldig fra: 03.10.1989

Forskrift om forbud mot bruk av faststående- og drivende redskaper i Hordaland fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har den 4. oktober 1989 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

  § 1. Faststående- og drivende redskaper.

  Det er forbudt å fiske med garn i et område på Kjerreidet i Fjell og Sund kommune avgrenset innenfor en linje fra Frollhola til nærmeste punkt på Lauvøy og derfra rett sør til Ryggjastykket.

  Forbudet gjelder i tiden 15. mai til 15. oktober.

  § 2. Faststående redskaper.

  Det er forbudt † fiske med faststående redskaper på Pålshammar, Austevoll kommune, 59ø55'56" N og 4ø54'06" ø i tidsrommet 1. august til 31. mars.

  § 3. Garnfiske etter sild.

  Det er forbudt å bruke garn til fiske etter sild i Lindåspollene i området innenfor Lindåsstraumen og Lurestraumen (Straumsosen, Spjeldnesosen og Fjeldangervågen) i Lindås kommune i tidsrommet 1. mars - 30. april.

  § 4. Drivgarn etter makrell.

  Det er forbudt å fiske etter makrell med drivgarn i fjordene i Sunnhordland innenfor et område avgrenset av linjene rettvisende øst fra Tittesnes til Borgundøy, mellom Melneset, Borgundøy til Norravikneset, Halsnøy og mellom Toftekalven ved Halsnøy til Ølfarnes på fastlandet.

  § 5. Ikrafttreden.

  Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 30. september 1985 om forbud mot å bruks garn på Kjerreidet i Fjell og Sund kommuner, Fiskeridepartementets forskrift av 19. november 1985 om forbud mot å fiske makrell med drivgarn i Sunnhordlandsfjordene og Fiskeridepartementets forskrift av 15. januar 1986 om forbud mot fiske med faststående redskaper på Pålshammer, Austevoll kommune, Hordaland fylke.

  TH/TBR