Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-146-1985: Forskrifter om adgangen til å drive trålfiske etter reker. Konsesjonsgrenser i relasjon til Sjøfartsdirektoratets måleregler av 14. juni 1982

Gyldig fra: 07.11.1985

Forskrifter om adgangen til å drive trålfiske etter reker. Konsesjonsgrenser i relasjon til Sjøfartsdirektoratets måleregler av 14. juni 1982

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridirektøren har i medhold av § 3, 2. ledd i forskrifter av 29. juni 1984 om adgangen til å drive trålfiske etter reker bestemt:

  § 1

  Reketråler som måles etter Sjøfartsdirektoratets måleregler, jfr. Forskrift av 14. juni 1982 om måling av fartøyer, § 19 er konsesjonspliktig i relasjon til § 3 i reketrålforskriftene av
  29. juni 1984 når fartøyets største lengde er 65 fot (19,8 m) eller mer, eller fartøyets bruttotonnasje (BRT) overstiger følgende grenser:

  A) 50 BRT dersom fartøyet er uten shelterdekk og uten trålbakk og egnerhus.
  B) 80 BRT dersom fartøyet har shelterdekk.
  C) 80 BRT målt til et tenkt shelterdekk - for fartøy med f.eks. bakk og egnerhus, lang bakk, ufullstendig dekk etc. dersom en tenker seg disse forlenget til et shelterdekk.

  § 2

  Med shelterdekk menes i disse forskriftene det øverste fullstendige dekk i fartøyets fulle lengde, som har permanente lukningsmidler for alle åpninger i den for været utsatte del,
  forutsatt at alle åpninger i skipssidene under dette dekk er forsynt med permanent værtette lukningsmidler.

  Mellomdekkshøyden (midtskips) skal være minimum 2,10 meter som kan reduseres til 1,85 m ved forre perpendikulær.

  § 3

  Disse forskrifter trer i kraft straks. Forskrifter av 28. september 1984 oppheves fra samme tid.

  JBa/LM