J-142-2010: Forskrift om plikt for fiske- og fangstfartøy til å lytte på radio (kanal 16) og besvare anrop