J-134-1997: Delegering av Fiskeridepartementets myndighet til å dispensere for bruk av landnot i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 A annet ledd annet punktum.

Gyldig fra: 27.06.1997

Delegering av Fiskeridepartementets myndighet til å dispensere for bruk av landnot i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4 A annet ledd annet punktum.

Innholdsfortegnelse:

    Fiskeridepartementet har den 27. juni 1997 med hjemmel i § 4a i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

    Fiskeridepartementets myndighet etter lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4a annet ledd annet punktum til å dispensere for bruk av landnot, delegeres til Fiskeridirektoratet.