Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-133-2018: Forskrift om forbud mot å fiske etter sild med not øst for 5°30'Ø i Nordfjord og Sognefjorden

Erstatter: J-90-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 04.07.2018

Forskrift om forbud mot å fiske etter sild med not øst for 5°30'Ø i Nordfjord og Sognefjorden

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 4. juli 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 16 og 59.

  § 1 Fiskeforbud

  Det er forbudt å fiske etter sild med not øst for 5°30’Ø i Nordfjord og Sognefjorden.

  § 2 Bifangst i fisket etter brisling

  I fisket etter brisling er det adgang til å ha inntil 20 % bifangst av sild i den enkelte fangst.

  § 3 Overtredelsesgebyr

  Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

  § 4 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 61, 64 og 65. På samme måte straffes forsøk og medvirkning.

  § 5 Iverksettelse

  Forskriften trer i kraft straks.

  MKB/EW