J-132-2005: Ikrafttredelse av forskrift om endring av forskrift om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

Gyldig fra: 28.06.2005

Ikrafttredelse av forskrift om endring av forskrift om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v.

Innholdsfortegnelse:

    Fiskerdirektoratet har den 28. juni 2005 med hjemmel i forskrift av 19. september 1997 nr. 1019 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. og endring av 30. mars 2005, med hjemmel i forskrift av 19. september 1997 nr. 1019 om registrering som kjøper i første hånd av råfisk m.v. fastsatt følgende:

    § 1

    Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 30. mars 2005 trer i kraft 1. juli 2005.

    HR/EW