J-128-2006: Forskrift om fredningstid for fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag