Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-128-2006: Forskrift om fredningstid for fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag

Erstatter: J-27-2004

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 05.07.2006

Forskrift om endring av forskrift om fredningstid for fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 5. juli 2006 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 4, fastsatt følgende forskrift:

  I
  I Fiskeridepartementets forskrift av 12. februar 2004 om fredningstid etter rødspette (gullflyndre)Borgenfjorden i Nord-Trøndelag fylke, gjøres følgende endring:

  II

  § 1 (endret) skal lyde:

  Det er forbudt å drive fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag fylke i området innenfor en rett linje mellom Høsholmen og Kvamsholmen i tidsrommet fra og med 1. februar til og med 30. juni.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om fredningstid for rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag

  Fiskeridepartementet har den 12. februar 2004 i medhold av § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v, bestemt:

  § 1

  Det er forbudt å drive fiske etter rødspette (gullflyndre) i Borgenfjorden i Nord-Trøndelag fylke i området innenfor en rett linje mellom Høsholmen og Kvamsholmen itidsrommet fra og med 1. februar til og med 30. juni.

  § 2

  Den som uaktsomt eller forsettlig overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. § 53. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 3

  Denne forskrift trer i kraft straks.