Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

J-127-2011: Forskrift om oppheving av forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst

Erstatter: J-224-1990

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 02.07.2011

Forskrift om oppheving av forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeri- og kystdepartementet har den 1. juli 2011 med hjemmel i lov av 17. desember 1976 nr. 91 §§ 4 og 6 og forskrift av 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn § 14 fastsatt følgende forskrift:

  I

  Forskrift av 11. januar 1978 nr. 5 om utlendingers fiske og fangst i et tilstøtende område i Barentshavet som grenser opp til Norges og Russlands fastlandskyst oppheves.

  II

  Denne forskriften trer kraft 7. juli 2011.

  ES/EW