J-126-2008: Forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann