J-119-1991: Forskrift om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Sogn og Fjordane fylke

Gyldig fra: 05.08.1991

Forskrift om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Sogn og Fjordane fylke

Innholdsfortegnelse:

    Fiskeridepartementet har 5. august 1991 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

    § 1. Lysforbud ved notfiske.

        1. Det er forbudt i tidsrommet fra og med 1. februar til og med 31. mars å bruke lys ved notfiske, unntatt sild og brisling.

       Ved fiske etter sei gjelder lysforbudet fra 1. desember til 31. juli.

       2. Uten hensyn til første ledd er det forbudt å bruke lys ved notfiske etter brisling i følgende områder og tidsrom:

          a) I den delen av fylket som ligger nord for Stad i tidsrommet fra sesongens begynnelse inntil 1. oktober.

          b) Stad-Vågsøy, sjøkart nr. 29, innenfor en linje fra Skongsnes fyr til Ytre Fure. Mot sør begrenses området av Måløybrua. Forbudet gjelder hele året.

          c) I tidsrommet 15. februar - 15. april i følgende områder:

           A. Midtgulen, sjøkart nr. 28, innenfor en linje fra Kjelkenes til pynten av Selnes.
          B. Sørgulen, sjøkart nr. 28, innenfor en linje Mulehamnneset - Ramntungen.
          C. Grytevika i Førdefjorden, sjøkart nr. 27, innenfor en linje Liaverpet - Grytaskjær.
          D. I bunnen av Førdefjorden, sjøkart nr. 27, innenfor en linje Halvrø - Kvineset.

    § 2. Ikrafttreden.

    Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 4. oktober 1989 nr. 980 om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Sogn og Fjordane.