J-119-1991: Forskrift om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Sogn og Fjordane fylke

Gyldig fra: 05.08.1991

Forskrift om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Sogn og Fjordane fylke

Innholdsfortegnelse:

  Fiskeridepartementet har 5. august 1991 med hjemmel i § 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt:

  § 1. Lysforbud ved notfiske.

      1. Det er forbudt i tidsrommet fra og med 1. februar til og med 31. mars å bruke lys ved notfiske, unntatt sild og brisling.

     Ved fiske etter sei gjelder lysforbudet fra 1. desember til 31. juli.

     2. Uten hensyn til første ledd er det forbudt å bruke lys ved notfiske etter brisling i følgende områder og tidsrom:

        a) I den delen av fylket som ligger nord for Stad i tidsrommet fra sesongens begynnelse inntil 1. oktober.

        b) Stad-Vågsøy, sjøkart nr. 29, innenfor en linje fra Skongsnes fyr til Ytre Fure. Mot sør begrenses området av Måløybrua. Forbudet gjelder hele året.

        c) I tidsrommet 15. februar - 15. april i følgende områder:

         A. Midtgulen, sjøkart nr. 28, innenfor en linje fra Kjelkenes til pynten av Selnes.
        B. Sørgulen, sjøkart nr. 28, innenfor en linje Mulehamnneset - Ramntungen.
        C. Grytevika i Førdefjorden, sjøkart nr. 27, innenfor en linje Liaverpet - Grytaskjær.
        D. I bunnen av Førdefjorden, sjøkart nr. 27, innenfor en linje Halvrø - Kvineset.

  § 2. Ikrafttreden.

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrift av 4. oktober 1989 nr. 980 om forbud mot bruk av lys ved notfiske i Sogn og Fjordane.