J-116-2020: Forskrift om regulering av fiske med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark

Erstatter: J-145-2019

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.07.2020

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fiske med fløytline - stenging av et område utenfor Vardø i Finnmark

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 6. juli 2020 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

  I

  I Fiskeridirektoratets forskrift 11. juli 2019 om regulering av fiske med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark gjøres følgende endring:

  § 1 oppheves.

  §§ 2 og 3 blir ny §§ 1 og 2.

  II

   Forskriften trer i kraft straks.

  ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om regulering av fiske med fløytline - stenging av områder på kysten av Finnmark  

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 11. juli 2019 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar § 16 og forskrift 22. desember 2004 om utøvelse av fisket i sjøen § 47:

  § 1

   Det er forbudt å fiske med fløytline i et område på Varangerfjorden avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 58,0 minutter     Øst 30 grader 10,5 minutter
  2. Nord 70 grader 04,2 minutter     Øst 30 grader 10,3 minutter
  3. Nord 70 grader 10,0 minutter     Øst 30 grader 34,6 minutter
  4. Nord 69 grader 58,0 minutter     Øst 30 grader 50,0 minutter
   herfra videre til posisjon 1.

  § 2

  Forskriften trer i kraft straks.

                                                        ‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’