Skjul søk

J-107-2020: Edring i forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann

Erstatter: J-105-2020

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 19.06.2020

Forskrift om endring i forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann

Innholdsfortegnelse:

  Forskrift om endring i forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann      

   

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. juni 2020 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1, forskrift 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon 1. september 1999:

   

  I

   I Fiskeridirektørens forskrift 20. september 2000 om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann gjøres følgende endring:

    

  § 6 (ny) skal lyde:

   Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Forlandsundet, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  78 grader 22,0  minutter. Øst 012 grader 06,0 minutter.
  2. Nord  78 grader 35,0  minutter. Øst 011 grader 34,0 minutter.
  3. Nord  78 grader 35,0 minutter.  Øst  012 grader 07,0 minutter.
  4. Nord  78 grader 22,0  minutter. Øst 012 grader 34,0 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

   

  Gjeldende § 6 blir ny § 7.

   

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

   

  ”””””””””””””””””””””””

  Forskriften lyder etter dette:

   

   Forskrift om fiske etter reker - stenging av områder i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann.

   

  Fiskeridirektøren har den 20. september 2000 i medhold av lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 4, forskrift av 28. april 1978 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann § 1 og forskrift av 3. juni 1977 om fiskevernsonen ved Svalbard § 3 og Fiskeridepartementets delegasjon av 1. september 1999, fastsatt følgende forskrift:

   

  § 1

  Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område rundt Kvitøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

   1.         Nord 77 grader 53,0 minutter. Øst 029 grader 11,0 minutter.

  2.         Nord 79 grader 30,0 minutter. Øst 026 grader 14,0 minutter.

  3.         Nord 80 grader 25,0 minutter. Øst 028 grader 25,0 minutter.

  4.         Nord 80 grader 25,0 minutter. Øst 034 grader 57,0 minutter.

  5.         Nord 78 grader 40,0 minutter. Øst 034 grader 13,0 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

    

  § 2

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område langs kanten av 81. breddegrad, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

   1.         Nord 81 grader 00,0 minutter. Øst 018 grader 15,0 minutter.

  2.         Nord 81 grader 13,7 minutter. Øst 018 grader 01,1 minutter.

  3.         Nord 81 grader 34,7 minutter. Øst 030 grader 45,0 minutter.

  4.         Nord 81 grader 20,0 minutter. Øst 031 grader 39,3 minutter.

              herfra videre til posisjon 1.

     

  § 3

   Det er forbudt å fiske etter reker med trål i et område sørøst for Edgeøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

   1.         Nord 77 grader 08,0 minutter. Øst 026 grader 46,0 minutter.

  2.         Nord 77 grader 25,0 minutter. Øst 026 grader 46,0 minutter.

  3.         Nord 77 grader 25,0 minutter. Øst 028 grader 24,0 minutter.

  4.         Nord 77 grader 08,0 minutter. Øst 028 grader 24,0 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

   

    § 4

   Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Isfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  78 grader 15,8  minutter. Øst 013 grader 48,0 minutter.
  2. Nord  78 grader 29,0  minutter. Øst 015 grader 27,0 minutter.
  3. Nord  78 grader 20,7 minutter.  Øst  015 grader 47,4 minutter.
  4. Nord  78 grader 05,5  minutter. Øst 014 grader 41,6 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

   

  § 5

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Kongsfjorden og Krossfjorden, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  78 grader 57,0  minutter. Øst 010 grader 19,0 minutter.
  2. Nord  79 grader 14,0  minutter. Øst 011 grader 13,0 minutter.
  3. Nord  79 grader 14,0 minutter. Øst  012 grader 08,0 minutter.
  4. Nord  78 grader 57,0  minutter. Øst 011 grader 27,0 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

   

  § 6

  Det er forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Forlandsundet, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord  78 grader 22,0  minutter. Øst 012 grader 06,0 minutter.
  2. Nord  78 grader 35,0  minutter. Øst 011 grader 34,0 minutter.
  3. Nord  78 grader 35,0 minutter.  Øst  012 grader 07,0 minutter.
  4. Nord  78 grader 22,0  minutter. Øst 012 grader 34,0 minutter.

  herfra videre til posisjon 1.

   

  § 7

  Denne forskrift trer i kraft straks.

  Publisert: 19.06.2020