J-240-2022: Høstingsforskriften

Erstatter: J-198-2022

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.11.2022

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser

Innholdsfortegnelse:

  Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 6. november 2022 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 16.

  I

  I forskrift 23. desember 2021 nr. 3910 om gjennomføring av høsting av viltlevende marine ressurser (høstingsforskriften) gjøres følgende endringer:

  I § 18 første og andre ledd gjøres følgende endringer:

  Garn, liner, teiner og ruser skal røktes slik at det unngås skade og tap av fangst. Redskapene skal røktes minst hver sjuende dag med mindre annet er bestemt

  Garn som brukes til fiske etter torsk, hyse og sei skal røktes daglig. Bunnsatte liner som brukes til fiske etter torsk, hyse og sei skal røktes minst hver andre dag. Ikke bunnsatte liner som brukes til fiske etter torsk, hyse og sei skal røktes minst hver tredje dag. Med ikke bunnsatt line menes line som er satt slik at lineryggen ikke har bunnkontakt.

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  ----------------------------

  HØ/EW

  Se vedlagte forskrift i sin helhet:

  22-240.jml (pdf, 400.6 kB)

  Vedlegg:

  Vedlegg 1a-hosting (pdf, 194.1 kB)

  Vedlegg1b-hosting (pdf, 728.8 kB)

  Vedlegg 1c hosting (pdf, 1.9 MB)

  Vedlegg 2a (pdf, 29.2 kB)

  Vedlegg 2b-hosting (pdf, 425.1 kB)

  Vedlegg 2c-hosting (pdf, 343.2 kB)

  Vedlegg 3a-monteringsbeskrivelse-teiner-kongkerabbe (pdf, 426.9 kB)

  Vedlegg 3b-hosting (pdf, 576.6 kB)

  Vedlegg 3c -hosting (pdf, 582.7 kB)) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg 3d-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbetiner-fritidsfiske(6) (pdf, 686.0 kB)

  Vedlegg3e-Monteringsbeskrivelse-hummer-krabbetiner-yrkesfiske(6) (pdf, 659.5 kB)

  Vedlegg 4-hosting (pdf, 241.6 kB)

  Vedlegg 5-hosting (pdf, 143.2 kB)

  Vedlegg 6-hosting (pdf, 175.7 kB)

  Vedlegg 7-Lasteromssertifikat(2) (pdf, 74.7 kB)