Stenging ved Omgang, Kongsfjorden, Syltefjorden og Persfjorden i Finnmark for fiske med snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område ved Omgang i Finnmark for fisket med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad ved Omgang i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 71 grader 06,2 minutter. Øst 028 grader 08,8 minutter.

2.  Nord 71 grader 09,6 minutter. Øst 028 grader 21,2 minutter.

3.  Nord 71 grader 02,1 minutter. Øst 028 grader 54,2 minutter.

4.  Nord 70 grader 58,4 minutter. Øst 028 grader 44,6 minutter.

herfra videre langs grunnlinjen til posisjon 1.

Videre stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning et område ved Kongsfjorden i Finnmark for fisket med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad ved Kongsfjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 70 grader 49,7 minutter. Øst 029 grader 22,8 minutter.

2.  Nord 70 grader 52,8 minutter. Øst 029 grader 31,6 minutter.

3.  Nord 70 grader 45,5 minutter. Øst 030 grader 12,4 minutter.

4.  Nord 70 grader 42,5 minutter. Øst 030 grader 04,6 minutter.

herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

Videre stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning et område ved Syltefjorden i Finnmark for fisket med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad ved Syltefjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 70 grader 41,1 minutter. Øst 030 grader 11,4 minutter.

2.  Nord 70 grader 43,1 minutter. Øst 030 grader 30,7 minutter.

3.  Nord 70 grader 39,5 minutter. Øst 030 grader 43,8 minutter.

4.  Nord 70 grader 33,1 minutter. Øst 030 grader 38,2 minutter.

herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

Videre stenger Fiskeridirektøren med øyeblikkelig virkning et område ved Persfjorden i Finnmark for fisket med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad ved Persfjorden i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 70 grader 29,7 minutter. Øst 030 grader 49,5 minutter.

2.  Nord 70 grader 33,8 minutter. Øst 031 grader 02,8 minutter.

3.  Nord 70 grader 30,6 minutter. Øst 031 grader 13,1 minutter.

4.  Nord 70 grader 24,8 minutter. Øst 031 grader 05,8 minutter.

herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal Kongsfjorden (pdf, 58.2 kB)

Fangstjournal Omgang (pdf, 87.6 kB)

Fangstjournal Persfjorden (pdf, 62.5 kB)

Fangstjournal Syltefjorden (pdf, 67.5 kB)

Situasjonskart (pdf, 677.4 kB)

Vurderingsgrunnlag Kongsfjorden (pdf, 73.3 kB)

Vurderingsgrunnlag Omgang (pdf, 70.9 kB)

Vurderingsgrunnlag Persfjorden (pdf, 71.2 kB)

Vurderingsgrunnlag Syltefjorden (pdf, 72.0 kB)

Oppdatert: 03.05.2024