Stenging ved Helnes i Finnmark for fiske med snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område ved Helnes i Finnmark, for fisket med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad ved Helnes i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 71 grader 00,3 minutter. Øst 026 grader 09,2 minutter.

2.  Nord 71 grader 04,0 minutter. Øst 026 grader 13,3 minutter.

3.  Nord 71 grader 04,0 minutter. Øst 026 grader 17,7 minutter.

4.  Nord 71 grader 00,1 minutter. Øst 026 grader 14,5 minutter.

herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag (pdf, 397.9 kB)

Fangstjournal (pdf, 508.2 kB)

Situasjonskart (pdf, 259.1 kB)

Oppdatert: 30.04.2024