Stenging av et område ved Berlevåg og en utvidelse av et område ved Omgang i Finnmark for fiske med snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område ved Berlevåg og endrer et område ved Omgang, begge i Finnmark, for fisket med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad ved Berlevåg i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 70 grader 52,6 minutter. Øst 029 grader 08,9 minutter.

2.  Nord 70 grader 56,3 minutter. Øst 029 grader 15,8 minutter.

3.  Nord 70 grader 52,3 minutter. Øst 029 grader 30,2 minutter.

4.  Nord 70 grader 49,8 minutter. Øst 029 grader 23,0 minutter.

herfra langs grunnlinja tilbake til posisjon 1.

I tillegg stenger Fiskeridirektøren et område ved Omgang i Finnmark for fiske med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad ved Omgang i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 71 grader 06,2 minutter. Øst 028 grader 08,8 minutter.

2.  Nord 71 grader 10,7 minutter. Øst 028 grader 12,2 minutter.

3.  Nord 71 grader 01,7 minutter. Øst 028 grader 53,1 minutter.

4.  Nord 70 grader 58,4 minutter. Øst 028 grader 44,6 minutter.

herfra langs grunnlinja tilbake til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal (pdf, 121.8 kB)

Situasjonskart (pdf, 259.5 kB)

Vurderingsgrunnlag (pdf, 73.6 kB)

Oppdatert: 07.05.2024