Stenging av et område på Woodfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Woodfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Woodfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 79 grader 39,6 minutter. Øst 013 grader 31,1 minutter.

2. Nord 79 grader 52,0 minutter. Øst 013 grader 57,8 minutter.

3. Nord 79 grader 50,0 minutter. Øst 014 grader 35,7 minutter.

4. Nord 79 grader 36,6 minutter. Øst 014 grader 07,2 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Nedenfor følger teksten på engelsk

“The Directorate of Fisheries has decided to close an area at Woodfjorden, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl at Woodfjorden, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

1. N 79° 39,6’ E 013° 31,1’

2. N 79° 52,0’ E 013° 57,8’

3. N 79° 50,0’ E 014° 35,7’

4. N 79° 36,6’ E 014° 07,2’

then to posistion no 1.

The decision is given force as of 18 October 2021

Oppdatert: 29.01.2024