Stenging av et område på Vestbakken Sørvestsnaget ved Bjørnøya, for fiske med torsketrål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Vestbakken Sørvestsnaget ved Bjørnøya, for fiske med torsketrål.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål i et område på Vestbakken Sørvestsnaget ved Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 07,0 minutter. Øst 017 grader 00,4 minutter.
  2. Nord 74 grader 30,0 minutter. Øst 016 grader 15,0 minutter.
  3. Nord 74 grader 35,0 minutter. Øst 017 grader 25,0 minutter.
  4. Nord 74 grader 10,0 minutter. Øst 018 grader 18,0 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Nedenfor følger teksten på engelsk.

English version

The Directorate of Fisheries has decided to close an area at Vestbakken Sørvestsnaget by The Bear Island, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for fisheries with trawl.

The area closed for fisheries with trawl at Vestbakken Sørvestsnaget by The Bear Island, within the territorial waters and the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

  1. N 74° 07,0’  E 017° 00,4’
  2. N 74° 30,0’  E 016° 15,0’
  3. N 74° 35,0’  E 017° 25,0’
  4. N 74° 10,0’  E 018° 18,0’
    then to position no 1.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag (pdf, 81.6 kB)

Fangstjournal (pdf, 64.7 kB)

Situasjonskart (pdf, 88.4 kB)

Oppdatert: 17.11.2023