Stenging av et område på Vestbakken Sørvestsnaget ved Bjørnøya, for fiske med line

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Vestbakken Sørvestsnaget ved Bjørnøya, for fiske med line.

Etter dette er det forbudt å fiske med line i et område på Vestbakken Sørvestsnaget ved Bjørnøya, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 74 grader 20,0 minutter. Øst 016 grader 15,0 minutter.
  2. Nord 74 grader 40,0 minutter. Øst 016 grader 13,0 minutter.
  3. Nord 74 grader 40,0 minutter. Øst 017 grader 17,1 minutter.
  4. Nord 74 grader 20,0 minutter. Øst 017 grader 17,1 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Nedenfor følger teksten på engelsk.

English version

The Directorate of Fisheries has decided to close an area at Vestbakken Sørvestsnaget by The Bear Island, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for fisheries with longline.

The area closed for fisheries with longline at Vestbakken Sørvestsnaget by The Bear Island, within the territorial waters and the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

  1. N 74° 20,0’  E 016° 15,0’
  2. N 74° 40,0’  E 016° 13,0’
  3. N 74° 40,0’  E 017° 17,1’
  4. N 74° 20,0’  E 017° 17,1’

then to position no 1.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag (pdf, 81.5 kB)

Fangstjournal (pdf, 37.8 kB)

Situasjonskart (pdf, 65.7 kB)

Oppdatert: 17.11.2023