Stenging av et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 48,0 minutter. Øst 018 grader 20,0 minutter.
  2. Nord 69 grader 49,0 minutter. Øst 018 grader 20,0 minutter.
  3. Nord 69 grader 49,2 minutter. Øst 018 grader 40,0 minutter.
  4. Nord 69 grader 48,0 minutter. Øst 018 grader 42,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal

Situasjonskart

Vurderingsgrunnlag

Henvendelser: Hilde M. Jensen 90812044

Oppdatert: 30.10.2020