Stenging av et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Vengsøyfjorden i Troms og Finnmark i et område beskrevet med følgende posisjoner:

  1. Nord 69 grader 47.800 minutter. Øst 018 grader 23.000 minutter.
  2. Nord 69 grader 49.000 minutter. Øst 018 grader 23.000 minutter.
  3. Nord 69 grader 49.500 minutter. Øst 018 grader 39.500 minutter.
  4. Nord 69 grader 48.500 minutter. Øst 018 grader 39.500 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag

Fangstjournal

Situasjonskart

Oppdatert: 31.10.2023