Stenging av et område på Ullsfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Ullsfjorden i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område ved Ullsfjorden i Troms og Finnmark i et område beskrevet med følgende posisjoner:

1.  Nord 69 grader 47.0 minutter. Øst 019 grader 43.0 minutter.

2.  Nord 70 grader 03.5 minutter. Øst 020 grader 06.0 minutter.

3.  Nord 70 grader 02.8 minutter. Øst 020 grader 16.5 minutter.

4.  Nord 69 grader 46.0 minutter. Øst 019 grader 51.0 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag

Fangstjournal

Situasjonskart

Oppdatert: 31.10.2023