Stenging av et område på Torgfjorden i Nordland for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Torgfjorden i Nordland for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Torgfjorden i Nordland i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

1.  Nord 65 grader 21,8 minutter. Øst 011 grader 59,2 minutter.

2.  Nord 65 grader 24,5 minutter. Øst 012 grader 07,4 minutter.

3.  Nord 65 grader 24,3 minutter. Øst 012 grader 09,6 minutter.

4.  Nord 65 grader 21,8 minutter. Øst 012 grader 04,6 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal (pdf, 58.4 kB)

Situasjonskart (pdf, 456.4 kB)

Vurderingsgrunnlag (pdf, 70.3 kB)

Oppdatert: 06.05.2024