Stenging av et område på Son i Finnmark for fiske med snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Son i Finnmark, for fisket med snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad på Son i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 71 grader 09,3 minutter. Øst 025 grader 14,2 minutter.

2.  Nord 71 grader 12,8 minutter. Øst 025 grader 11,9 minutter.

3.  Nord 71 grader 11,9 minutter. Øst 025 grader 31,5 minutter.

4.  Nord 71 grader 10,5 minutter. Øst 025 grader 31,6 minutter.

herfra langs grunnlinja tilbake til posisjon 1.

Oppdatert: 08.05.2024