Stenging av et område på Reian i Finnmark for fiske med snurrevad

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område ved Reian i Finnmark, for fisket med snurrevad (J-64-2024).

Etter dette er det forbudt å fiske med snurrevad ved Reian i Finnmark avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 71 grader 05,7 minutter. Øst 027 grader 11,5 minutter.

2.  Nord 71 grader 10,2 minutter. Øst 027 grader 18,4 minutter.

3.  Nord 71 grader 09,0 minutter. Øst 027 grader 37,8 minutter.

4.  Nord 71 grader 03,6 minutter. Øst 027 grader 27,3 minutter.

herfra i en rett linje tilbake til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Fangstjournal (pdf, 74.0 kB)

Situasjonskart (pdf, 172.6 kB)

Vurderingsgrunnlag (pdf, 70.4 kB)

Oppdatert: 03.05.2024