Stenging av et område på Ona og Klakken i Møre og Romsdal for fiske etter sei med not

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Ona og Klakken i Møre og Romsdal for fiske etter sei med not.

Etter dette er det forbudt å fiske etter sei med not i et område på Ona og Klakken i Møre og Romsdal avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 62 grader 56,30 minutter. Øst 006 grader 41,30 minutter.

2. Nord 62 grader 57,10 minutter. Øst 006 grader 42,40 minutter.

3. Nord 62 grader 56,80 minutter. Øst 006 grader 43,60 minutter.

4. Nord 62 grader 55,80 minutter. Øst 006 grader 44,50 minutter.

5. Nord 62 grader 55,40 minutter. Øst 006 grader 43,80 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Oppdatert: 29.01.2024