Stenging av et område på Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Malangen i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Malangen i Troms og Finnmark beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 69 grader 28,4 minutter. Øst 018 grader 06,2 minutter.
  2. Nord 69 grader 30,2 minutter. Øst 018 grader 07,7 minutter.
  3. Nord 69 grader 31,0 minutter. Øst 018 grader 15,4 minutter.
  4. Nord 69 grader 29,9 minutter. Øst 018 grader 17,0 minutter.

    Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Vuderingsgrunnlag (pdf, 70.2 kB)
Fangsjournal (pdf, 96.2 kB)
Situasjonskart (pdf, 629.6 kB)

Oppdatert: 13.12.2023