Stenging av et område på Lyngen i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Lyngen i Troms og Finnmark for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Lyngen i Troms og Finnmark i et område avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 

1.  Nord 69 grader 46,5 minutter. Øst 020 grader 18,7 minutter.

2.  Nord 69 grader 57,5 minutter. Øst 020 grader 19,6 minutter.

3.  Nord 69 grader 57,5 minutter. Øst 020 grader 26,5 minutter.

4.  Nord 69 grader 53,0 minutter. Øst 020 grader 30,0 minutter.

5.  Nord 69 grader 46,5 minutter. Øst 020 grader 26,0 minutter.

Herfra videre til posisjon 1.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag
Fangstjournal
Situasjonskart

Oppdatert: 30.10.2023