Stenging av et område på Krossfjorden i Fiskevernsonen ved Svalbard for fiske etter reker med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Krossfjorden i fiskervernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann for fiske etter reker med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reker med trål i et område på Krossfjorden i fiskevernsonen ved Svalbard og Svalbards territorialfarvann i et område beskrevet med følgende posisjoner: 

  1. Nord 79 grader 05.0 minutter. Øst 011 grader 24.0 minutter.
  2. Nord 79 grader 13.5 minutter. Øst 011 grader 40.5 minutter.
  3. Nord 79 grader 13.5 minutter. Øst 011 grader 57.5 minutter.
  4. Nord 79 grader 05.0 minutter. Øst 011 grader 41.50 minutter.
    Herfra videre til posisjon 1.

Nedenfor følger teksten på engelsk / English version:

The Directorate of Fisheries has decided to close an area at Krossfjorden, within the territorial waters and the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl at Krossfjorden, within the territorial waters and the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

  1. N 79° 05,0’  E 011° 24,0’
  2. N 79° 13,5’  E 011° 40,5’
  3. N 79° 13,5’  E 011° 57,5’
  4. N 79° 05,0’  E 011° 41,50’

then to position no 1.

The decision is given force as of 2. October 2023.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag

Fangstjournal

Situasjonskart

Oppdatert: 02.10.2023