Stenging av et område på Isfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trå

”Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Isfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Isfjorden, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner

1. Nord 78 grader 17 minutter. Øst 015 grader 00 minutter.

2. Nord 78 grader 24 minutter. Øst 015 grader 13 minutter.

3. Nord 78 grader 25 minutter. Øst 016 grader 04 minutter.

4. Nord 78 grader 23 minutter. Øst 016 grader 04 minutter.

5. Nord 78 grader 17 minutter. Øst 015 grader 27 minutter.

herfra videre til posisjon 1.

Nedenfor følger teksten på engelsk

“The Directorate of Fisheries has decided to close an area at Isfjorden, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl at Isfjorden, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

1. N 78° 17,0’ E 015° 00,0’

2. N 78° 24,0’ E 015° 13,0’

3. N 78° 25,0’ E 016° 04,0’

4. N 78° 23,0’ E 016° 04,0’

5. N 78° 17,0’ E 015° 27,0’

then to posistion no 1.

The decision is given force as of 18 June 2021

Oppdatert: 29.01.2024