Stenging av et område på Hornsund, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål

Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning et område på Hornsund, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske etter reke med trål.

Etter dette er det forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Hornsund, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 76 grader 56,5 minutter. Øst 015 grader 39,0 minutter.

2. Nord 77 grader 00,0 minutter. Øst 015 grader 39,0 minutter.

3. Nord 77 grader 01,0 minutter. Øst 015 grader 57,0 minutter.

4. Nord 76 grader 58,0 minutter. Øst 015 grader 57,0 minutter.

herfra videre til posisjon 1. 

Nedenfor følger teksten på engelsk

“The Directorate of Fisheries has decided to close an area at Hornsund, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for shrimp fisheries with trawl.

The area closed for shrimp fisheries with trawl at Hornsund, within the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

1. N 76° 56,5’ E 015° 39,0’

2. N 77° 00,0’ E 015° 39,0’

3. N 77° 01,0’ E 015° 57,0’

4. N 76° 58,0’ E 015° 57,0’

then to position no 1.

The decision is given force as of 21 June 2021.

Oppdatert: 29.01.2024