Opphevelse av delkvoteenhet i Færøyenes fiskerisone i fisker etter kolmule i 2024

Det gjøres følgende endringer fra og med i dag torsdag 4. april 2024:

For fartøy med kolmuletråltillatelse oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fiske etter kolmule i Færøyenes fiskerisone i 2024.

For fartøy med pelagisktråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse oppheves delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fiske etter kolmule i Færøyenes fiskerisone i 2024.

Oppdatert: 04.04.2024