Økte kvoter i fisket etter hyse nord for 62°N for havfiskefartøy

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotetilleggene på hyse nord for 62°N for:

  • konvensjonelle havfiskefartøy – økning på 80 tonn til 480 tonn
  • torsketrålerne – økning på 121 tonn til 726 tonn
  • seitrålerne – økning på 49 tonn til 292 tonn

Bakgrunnen for refordelingen er å tilrettelegge for at den nasjonale kvoten kan utnyttes fullt ut.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, 15.11.2023.  

Oppdatert: 15.11.2023