Økt tillegg til maksimalkvoten for ringnotgruppen i fisket etter lodde i Barentshavet i 2024

Fiskeridirektøren har besluttet å øke tillegget i maksimalkvoten for fartøy i ringnotgruppen, fra 550 til 580 tonn.

Økningen gjelder for fartøy som etter trekning er tildelt tillegg i maksimalkvoten.

Oppdatert: 09.04.2024